Riverside
Riverside Plaza
MEMBER REGISTER
(กรุณากรอกข้อมูลจริงตามบัตรประชาชน เพื่อประโยชน์กรณีได้รับของรางวัล หรือสิทธิพิเศษต่างๆ)
*Mobile:

(เพื่อรับข้อมูลและกิจกรรมพิเศษทางมือถือ สำหรับโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น เช่น 08123456789)
*Name:
*Lastname:
*ID Card:
Country:
เลขที่บ้าน:
ถนน:
จังหวัด:
อำเภอ/เขต:
ตำบล/แขวง:
*Sex:
ชาย หญิง
Email:
Phone:
*Birth Date:
Line ID:

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับบัตรสมาชิก ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก 300 บาท หรือ ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ครบ 500 บาท สมัครสมาชิก ฟรี ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • บัตรสมาชิก ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ขอสงวนสิทธิ์ ท่านละ 1 ใบ
 • สามารถใช้สะสมคะแนน จากใบเสร็จร้านค้าที่ร่วมรายการ เฉพาะสาขา ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

หมายเหตุ: รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการตามเอกสารแนบ และร้านค้าโปรโมชั่นชั่วคราวที่มีสัญลักษณ์เข้าร่วมเท่านั้น

 • บัตรสมาชิก ไม่มีวันหมดอายุ หรือจนกว่าศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่าจะบอกยกเลิกบัตร
 • บัตรสมาชิก ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่น แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรสมาชิก ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสะสมคะแนน และการแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆที่จัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ไม่สามารถใช้เพื่อประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆ
 • กรณีบัตรสมาชิก ถูกนำไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจหรือกิจการ ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่าขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบัตร และสิทธิประโยชน์ทุกกรณี รวมถึงสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกใหม่
 • ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกจะต้องยอมรับเงื่อนไขของบัตรสมาชิก
 • สอบถามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ หรือ โทรศัพท์ 02-431-9200-3 หรือ www.riverside-plaza.com

การสะสมคะแนนบัตรสมาชิก Riverside Plaza

 • ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ทุกๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน

หมายเหตุ: รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการตามเอกสารแนบ และร้านค้าโปรโมชั่นชั่วคราวที่มีสัญลักษณ์เข้าร่วมเท่านั้น

 • กรุณาแสดงใบเสร็จร้านค้าและบัตรสมาชิก ต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อสะสมคะแนนเท่านั้น

หมายเหตุ: สามารถรวมใบเสร็จได้ เฉพาะวันต่อวันเท่านั้น และไม่สามารถทำการสะสมคะแนนย้อนหลังได้

 • กรณีลูกค้าไม่ได้นำบัตรสมาชิกมา และต้องการสะสมคะแนน สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ แสดงพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
 • ทุกบาทสามารถสะสมคะแนนได้ต่อเนื่อง ไม่มีการตัดเศษทิ้ง
 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • คะแนนสะสมในบัตรสมาชิก ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่น แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสะสมคะแนนสามารถเลือกรับได้ครั้งละ 1 สิทธิ
 • โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และข้อมูลทุกครั้งหลังการสะสมคะแนน ทางศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า จะไม่ทำการปรับคะแนนให้ในภายหลัง
 • สามารถสะสมคะแนนได้กับทุกวิธีการชำระเงิน เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรกำนัล หรือคูปองเงินสด ยกเว้นกรณี เติมเงินในบัตรและธุรกรรมทางธนาคาร
 • สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม ได้ที่ประชาสัมพันธ์ หรือ โทรศัพท์ 02-431-9200-3 หรือ www.riverside-plaza.com

สิทธิประโยชน์และการแลกคะแนนสะสม

 • การแลกคะแนนสะสมสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกและบัตรประชาชน ใบขับขี่ เอกสารทางราชการ หรือ แสดงพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • สมาชิกสามารถแลกสินค้าพิเศษและของกำนัลต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เท่านั้น
 • สมาชิกสามารถแลกส่วนลด เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป หรือกิจกรรมอื่นๆที่ ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า จัดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ
 • สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิกตลอดปี
 • กรณีลูกค้าไม่ได้นำบัตรสมาชิกมา และต้องการแลกคะแนนสะสม ผู้ถือบัตรสามารถแสดงเอกสาร บัตรประชาชน ใบขับขี่ เอกสารทางราชการ หรือ แสดงพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • กรณีผู้ถือบัตรไม่สามารถแสดงตัวตน ต้องมีเอกสารการเซ็นมอบอำนาจให้กระทำการแลกแต้มแทนได้ และไม่สามารถใช้สำเนารูปถ่าย แทนบัตรสมาชิกหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ
 • โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และข้อมูลทุกครั้งหลังการแลกคะแนนสะสม ทางศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า จะไม่ทำการปรับคะแนนให้ในภายหลัง
 • สินค้าและกิจกรรมพิเศษทุกประเภท มีจำนวนจำกัด
 • ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสินค้าและกิจกรรมพิเศษทุกประเภท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือ ได้ที่ประชาสัมพันธ์ หรือ โทรศัพท์ 02-431-9200-3 หรือ www.riverside-plaza.com

กรณีบัตรหาย

 • กรณีบัตรหายหรือชำรุด จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท หรือ ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ครบ 500 บาท เพื่อทำบัตรใหม่ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 • สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆในบัตรได้ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลง
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล จะต้องแนบเอกสารเปลี่ยนชื่อจากทางราชการเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องมีการอนุมัติ ใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วัน

 

 

Terms and conditions for Riverside Plaza membership card

 

Registration

 • The registration fee for a Riverside Plaza membership card will be 300 Baht, or alternatively customers will be eligible for free registration with purchases exceeding 500 Baht.
 • One membership card only per customer.
 • Customers can collect points by providing receipts from any of the participating shops

Remark: The list of participating shops was attached with these terms and conditions, and for participating promotional shops, customers are required to provide the membership card promotion signage.

 • This card has no expiry date unless Riverside Plaza terminates the use of this card.
 • This card cannot be transferred to others or exchange for cash.
 • This card can only use by individuals for collecting points or redemption, and cannot be used by any company.
 • Riverside Plaza reserves the right to terminate a card, for example in the event company found any breach of the terms of use. In such a case, the holder of the card will be banned from making a new card.
 • Riverside Plaza reserves the right to change the terms and conditions without prior notice.
 • Customers must agree to the above mentioned regarding the terms and conditions of the membership card.
 • For more terms and conditions, please contact the information counter, call 02-431-9200-3, or www.riverside-plaza.com

Collecting points

 • Collect 1 point for every 25 Baht in purchases from participating shops at Riverside Plaza.
 • Customers must show receipts along with their membership card whenever collecting points at the information counter.

Remark: Receipts issued on the same day can be accumulated for collecting points.

 • In case a customer forgets to bring their membership card, they can state their name, contact number, and provide any valid ID card (or passport number for foreigners) at the information counter.
 • Part-points left over at any one time carry forward towards earning the next point.
 • Points have no expiry date.
 • Points cannot be transferred to others or exchange for cash.
 • For member card promotion, customers can use only a promotion each time to collect point.
 • Customers must carefully check all the information given right after collecting points - after this time, the details cannot be changed.
 • Customers can collect points with any payment method except prepaid, and banking.
 • Customers can check their current points tally at the information counter, or call 02-431-9200-3, or www.riverside-plaza.com

Special rewards and point redemption

 • For point redemption, customers must bring membership card along with any valid ID card or passport number for foreigner at information counter.
 • Special gift redemption is reserved for Riverside Plaza membership only.
 • Members can access discounts, workshops, and other special activities that Riverside Plaza may host.
 • Members can join this special promotion for a whole year.
 • In case a customer forgets to bring their membership card, they can state their name, contact number, and provide any valid ID card (or passport number for foreigners) at the information counter.
 • In case, the owner cannot present for redemption, please bring a copy of valid ID card or passport of owner with authorized signature.
 • Customers must carefully check all the information given right after point redemption - after this time, the details cannot be changed.
 • Every promotion, and item are a limited offer only.
 • Riverside Plaza reserves the right to change all redemption gifts without prior notice.
 • Customers can check current points at information counter, call 02-431-9200-3, or www.riverside-plaza.com

Loss and damage

 • In case of loss or damage, customers must pay another 100 Baht registration fee, or alternatively they can again be eligible for free registration at the information counter with purchases totaling more than 500 Bath.

 

Information editing

 • Members can contact the information counter for any changes.
 • In case of personal information change request, they must fill application form.
 • In case a customer changes their full name, they must provide proof or evidence.
 • Any requirement for changing an important information will take 1-3 days.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close